വാനമ്പാടി ലതാ മങ്കേഷ്കർ അന്തരിച്ചു. 92 വയസ്സായിരുന്നു.
EVENTS

ലക്ഷ്മി ജി.കുമാറിന്റെ പുസ്തകം 'അഗ്നി' പരിചയപ്പെടുത്തലും ചിത്ര പ്രദർശനവും

Create Date: 06.08.2022
Views: 41

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ കലാകാര ഡയറക്ടറി പ്രകാശനം

Create Date: 10.01.2022
Views: 178

അജയന്റെ പുസ്തകം' പെയ്തു തീരാത്ത മഴ' പ്രകാശനം

Create Date: 23.11.2021
Views: 164

കോണ്‍ടാക്ട് ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Create Date: 31.10.2021
Views: 157

സരസ് ' ന്റെ ഉത്സവ ഗാനങ്ങള്‍

Create Date: 12.04.2021
Views: 376

'കാവ്യാഞ്ജലികള്‍'

Create Date: 22.03.2021
Views: 367

CINEMA

സംരോഹ ആഗസ്റ്റ്‌ 4 ന് തിയേറ്ററിലേക്ക്

Create Date: 31.07.2022